Publicēts: 22.12.2023.

Latvijas Bankas padome 18. decembrī apstiprināja "Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumus", kas ieviesīs vienotas informācijas atklāšanas prasības Baltijas valstīs un atvieglos uzņēmumiem iespējas piesaistīt līdzekļus visu trīs Baltijas valstu kapitāla tirgos.

Baltijas valstu finanšu tirgus uzraugi 2022. gadā, izvērtējot Baltijas kapitāla tirgus attīstības iespējas, vienojās par nepieciešamību harmonizēt emitentiem izvirzītās prasības piedāvājuma dokumentu sagatavošanai. Pēc tam Baltijas valstu uzraudzības iestāžu darba grupa sāka kopīgu darbu pie normatīvā regulējuma, kas nosaka prasības publiskajiem piedāvājumiem gadījumos, kad nav jāsagatavo prospekts. Darba grupa identificēja nepieciešamās regulējuma izmaiņas un izstrādāja vienotas prasības, kas iekļaujamas informācijas dokumentā publiskā piedāvājuma izteikšanai. Lietuvas Banka noteikumus informācijas dokumentam publiskā piedāvājuma izteikšanai pieņēma decembra sākumā. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā noteikumus pieņems arī Igaunijā.

Līdz ar to turpmāk prasības informācijas dokumenta sagatavošanai Baltijas valstīs būs vienādas un emitentiem vairs nevajadzēs sagatavot trīs atšķirīgus piedāvājuma dokumentus atbilstoši katras valsts – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas – tiesību aktu prasībām.

No 2024. gada, ja vērtspapīru publiskais piedāvājums tiks izteikts ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā vai Igaunijā, informācijas dokumentu varēs sagatavot tikai angļu valodā. Ja vērtspapīru publiskais piedāvājums tiks izteikts tikai Latvijā, informācijas dokuments būs jāsagatavo un jāpublicē latviešu valodā.

Jaunās prasības padarīs Baltijas valstu kapitāla tirgu pieejamāku maziem un vidējiem uzņēmumiem, un emitentiem piedāvājuma dokumenta sagatavošana būs ērtāka, ātrāka un lētāka.

Vienlaikus noteikumos ietvertās prasības nodrošinās, ka informācijas dokumentā ir iekļauta minimālā informācija, kas ieguldītājam jāzina, lai tas varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu veikšanu.

Jaunie Latvijas Bankas noteikumi vairs neparedz pienākumu publiskā piedāvājuma izteicējam pirms publiskā piedāvājuma izteikšanas saskaņot informācijas dokumentu ar Latvijas Banku. Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs emitentiem.

"Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi" attiecas uz informācijas dokumentiem par vienkāršiem pārvedamiem vērtspapīriem, tas ir, akcijām un obligācijām. Savukārt publiskajiem piedāvājumiem, kas tiek izteikti attiecībā uz vērtspapīriem, kuri nodrošināti ar aktīviem, turpmāk būs nepieciešams gatavot prospektu saskaņā ar Regulas Nr. 2017/1129 prasībām.

"Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi" šodien izsludināti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Tie aizstās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus Nr. 49 "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...