Publicēts: 22.12.2023.

Latvijas Bankas padome 18. decembrī apstiprināja "Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumus", kas ieviesīs vienotas informācijas atklāšanas prasības Baltijas valstīs un atvieglos uzņēmumiem iespējas piesaistīt līdzekļus visu trīs Baltijas valstu kapitāla tirgos.

Baltijas valstu finanšu tirgus uzraugi 2022. gadā, izvērtējot Baltijas kapitāla tirgus attīstības iespējas, vienojās par nepieciešamību harmonizēt emitentiem izvirzītās prasības piedāvājuma dokumentu sagatavošanai. Pēc tam Baltijas valstu uzraudzības iestāžu darba grupa sāka kopīgu darbu pie normatīvā regulējuma, kas nosaka prasības publiskajiem piedāvājumiem gadījumos, kad nav jāsagatavo prospekts. Darba grupa identificēja nepieciešamās regulējuma izmaiņas un izstrādāja vienotas prasības, kas iekļaujamas informācijas dokumentā publiskā piedāvājuma izteikšanai. Lietuvas Banka noteikumus informācijas dokumentam publiskā piedāvājuma izteikšanai pieņēma decembra sākumā. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā noteikumus pieņems arī Igaunijā.

Līdz ar to turpmāk prasības informācijas dokumenta sagatavošanai Baltijas valstīs būs vienādas un emitentiem vairs nevajadzēs sagatavot trīs atšķirīgus piedāvājuma dokumentus atbilstoši katras valsts – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas – tiesību aktu prasībām.

No 2024. gada, ja vērtspapīru publiskais piedāvājums tiks izteikts ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā vai Igaunijā, informācijas dokumentu varēs sagatavot tikai angļu valodā. Ja vērtspapīru publiskais piedāvājums tiks izteikts tikai Latvijā, informācijas dokuments būs jāsagatavo un jāpublicē latviešu valodā.

Jaunās prasības padarīs Baltijas valstu kapitāla tirgu pieejamāku maziem un vidējiem uzņēmumiem, un emitentiem piedāvājuma dokumenta sagatavošana būs ērtāka, ātrāka un lētāka.

Vienlaikus noteikumos ietvertās prasības nodrošinās, ka informācijas dokumentā ir iekļauta minimālā informācija, kas ieguldītājam jāzina, lai tas varētu pieņemt pamatotu lēmumu par ieguldījumu veikšanu.

Jaunie Latvijas Bankas noteikumi vairs neparedz pienākumu publiskā piedāvājuma izteicējam pirms publiskā piedāvājuma izteikšanas saskaņot informācijas dokumentu ar Latvijas Banku. Tādējādi tiek samazināts administratīvais slogs emitentiem.

"Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi" attiecas uz informācijas dokumentiem par vienkāršiem pārvedamiem vērtspapīriem, tas ir, akcijām un obligācijām. Savukārt publiskajiem piedāvājumiem, kas tiek izteikti attiecībā uz vērtspapīriem, kuri nodrošināti ar aktīviem, turpmāk būs nepieciešams gatavot prospektu saskaņā ar Regulas Nr. 2017/1129 prasībām.

"Informācijas dokumenta publiskā piedāvājuma izteikšanai sagatavošanas un publicēšanas noteikumi" šodien izsludināti oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Jaunie noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. Tie aizstās Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvos noteikumus Nr. 49 "Piedāvājuma dokumentā iekļaujamās informācijas un tā sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...