Publicēts: 15.12.2023.

Latvijas Bankas padome apstiprinājusi attīstības iniciatīvu, kas ļaus nebanku maksājumu pakalpojumu sniedzējiem – maksājumu un e-naudas iestādēm – un nākotnē arī kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem atvērt Latvijas Bankā kontu klientu līdzekļu šķirtai turēšanai. Tāpat Latvijas Banka nodrošinās nebanku maksājumu pakalpojumu sniedzējiem iespēju izmantot tiešo dalību Elektroniskā klīringa sistēmā (EKS), tā sekmējot maksājumu pakalpojumu attīstību Latvijā.

Plānots, ka konts klientu līdzekļu turēšanai eiro Latvijas Bankā būs pieejams Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) vienotā tirgus ietvaros licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm un atbilstoši Eiropas Savienības regulas par kriptoaktīvu tirgiem (Markets in Crypto-Assets jeb MiCA regulas) prasībām licencētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem.

Klientu līdzekļu šķirta glabāšana ir viena no galvenajām maksājumu iestāžu un e-naudas iestāžu, kā arī kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju licencēšanas prasībām. Nodrošinot šīm iestādēm iespēju atvērt kontu Latvijas Bankā, tiks stiprināta to klientu aizsardzība.

Papildus minētajam Latvijas Banka nodrošinās nebanku maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tiešo dalību EKS – Latvijas Bankas maksājumu sistēmā, kas nodrošina klientu maksājuma rīkojumu apstrādi SEPA telpā jeb Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Patlaban tiešā dalība pieejama kredītiestādēm un Valsts kasei. Latvijas Bankas apstiprinātā attīstības iniciatīva paredz, ka iespēja tieši piekļūt EKS tiks nodrošināta arī maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm, kā arī krājaizdevu sabiedrībām. Tādējādi tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas visiem Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un tiks sekmēta maksājumu pakalpojumu attīstība Latvijā.

Latvijas Banka sarunās ar Finanšu ministriju vienojusies par nepieciešamajām nacionālā regulējuma izmaiņām abu iniciatīvu īstenošanai. Pirms iniciatīvu virzīšanas Latvijas Banka izzināja arī finanšu sektora dalībnieku vajadzības, kā arī šodien tiekas ar nozares pārstāvjiem, lai pārrunātu plānotos pakalpojumus.

Abu pakalpojumu – iespējas atvērt Latvijas Bankā kontu klientu līdzekļu šķirtai turēšanai licencētām maksājumu un elektroniskās naudas iestādēm un licencētiem kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem, kā arī iespējas nebanku maksājumu pakalpojumu sniedzējiem piedalīties EKS – ieviešanas darbus Latvijas Banka plāno sākt jau šogad un ieviest tos tirgū, sākot ar 2024. gada jūniju, ja šajā laikā tiks apstiprinātas nacionālā regulējuma izmaiņas.

Inovācijas atbalstoša infrastruktūra ir viens no stūrakmeņiem FinTech vides un inovatīvu finanšu pakalpojumu attīstībai un viens no Latvijas FinTech sektora attīstības stratēģijā iekļautajiem ieteikumiem. Drošs un attīstīts finanšu sektors ir viena no Latvijas Bankas stratēģiskajām prioritātēm.

 

 

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...