Publicēts: 31.10.2023.

Latvijas Bankas padome, turpinot Latvijas finanšu sistēmas noturības stiprināšanu, ir pieņēmusi "Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības noteikumus", kuri stāsies spēkā 2023. gada 1. novembrī, atsevišķiem pasākumiem nosakot ilgāku pārejas periodu.

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas būtiski pieauga Latvijas Bankas loma kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas koordinēšanā, apvienojot kompetenci, kas katrai institūcijai šajā jautājumā bija līdz 2022. gada beigām.

Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības regulējums aktualizēts, lai veicinātu finanšu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā. Papildus tam konstatēta nepieciešamība pilnveidot Latvijas Bankas noteikumu līmenī regulējamās kritisko finanšu pakalpojumu nodrošināšanas prasības un kārtību, citstarp ņemot vērā aktuālās norises:

  • ģeopolitiskās pārmaiņas līdz ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, kā arī secinājumus, kas izdarīti, veicot Ukrainas situācijas analīzi;
  • aktuālos scenārijus valsts apdraudējuma gadījumā, kas tika saskaņoti ar pakalpojumu sniedzējiem un kompetentajām valsts iestādēm;
  • uzkrāto pieredzi kritisko finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā, t. sk. gatavojot darbības nepārtrauktības risinājumus un veicot to testēšanu.

Noteikumi nosaka:

  • kritērijus to Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēto kredītiestāžu noteikšanai, kuras izstrādā darbības nepārtrauktības plānu kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un nodrošina kritisko finanšu pakalpojumu pieejamību valsts apdraudējuma gadījumā;
  • kritisko finanšu pakalpojumu apjomu valsts apdraudējuma gadījumā;
  • kredītiestāžu darbības nepārtrauktības plānu izstrādes prasības;
  • kārtību, kādā tiek koordinēta kritisko finanšu pakalpojumu sniegšana valsts apdraudējuma gadījumā.

Kritiskie finanšu pakalpojumi ir maksājumi internetbankā un mobilajā lietotnē, maksājumi ar maksājumu karti un skaidrās naudas izņemšana no bankomātiem. Pašlaik kritisko finanšu pakalpojumu sniedzēju noteikšanas kritērijiem Latvijā atbilst "Swedbank" AS, AS "SEB banka", AS "Citadele banka" un Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu noteikti vairāki papildu risinājumi kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai:

  • prasība pakalpojuma sniedzējam nodrošināt kredīta pārvedumus ne tikai ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, bet arī ar citiem Latvijā reģistrētajiem Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas dalībniekiem (visas pārējās kredītiestādes un Valsts kase);
  • papildu prasības kritiskajiem bankomātiem, lai nodrošinātu to pieejamību elektroapgādes un datu pārraides pakalpojumu nepieejamības gadījumā (šīs prasības ieviešanai ir noteikts pārejas periods līdz 2025. gada 1. janvārim);
  • jauna prasība attiecībā uz maksājumu karšu pieņemšanu, kas paredz bezsaistes risinājuma izmantošanu pirmās nepieciešamības preču iegādei (piemēram, pārtika, degviela un medikamenti) par kopējo summu, kas nepārsniedz 200 eiro vienam klientam (šīs prasības ieviešanai ir noteikts pārejas periods līdz 2025. gada 1. janvārim).

"Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības noteikumi" izdoti, pamatojoties uz Nacionālās drošības likumā ietverto deleģējumu.

Citi jaunumi

24.05.2024.

Zemgales reģiona uzņēmējus interesē komercbanku konkurences un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumi

Piektdien, 24. maijā, Latvijas Bankas pārstāvji Jelgavā...
24.05.2024.

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta...
22.05.2024.

Latvijas Banka aicina uz semināru "Inovācijas un mākslīgais intelekts finanšu sektorā: šodien un pēc desmitgades"

Otrdien, 4. jūnijā, Latvijas Banka aicina finanšu tirgus...
17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...