Publicēts: 31.10.2023.

Latvijas Bankas padome, turpinot Latvijas finanšu sistēmas noturības stiprināšanu, ir pieņēmusi "Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības noteikumus", kuri stāsies spēkā 2023. gada 1. novembrī, atsevišķiem pasākumiem nosakot ilgāku pārejas periodu.

Pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas būtiski pieauga Latvijas Bankas loma kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanas koordinēšanā, apvienojot kompetenci, kas katrai institūcijai šajā jautājumā bija līdz 2022. gada beigām.

Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības regulējums aktualizēts, lai veicinātu finanšu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem valsts apdraudējuma gadījumā. Papildus tam konstatēta nepieciešamība pilnveidot Latvijas Bankas noteikumu līmenī regulējamās kritisko finanšu pakalpojumu nodrošināšanas prasības un kārtību, citstarp ņemot vērā aktuālās norises:

  • ģeopolitiskās pārmaiņas līdz ar Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, kā arī secinājumus, kas izdarīti, veicot Ukrainas situācijas analīzi;
  • aktuālos scenārijus valsts apdraudējuma gadījumā, kas tika saskaņoti ar pakalpojumu sniedzējiem un kompetentajām valsts iestādēm;
  • uzkrāto pieredzi kritisko finanšu pakalpojumu sniegšanas jomā, t. sk. gatavojot darbības nepārtrauktības risinājumus un veicot to testēšanu.

Noteikumi nosaka:

  • kritērijus to Latvijā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēto kredītiestāžu noteikšanai, kuras izstrādā darbības nepārtrauktības plānu kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai un nodrošina kritisko finanšu pakalpojumu pieejamību valsts apdraudējuma gadījumā;
  • kritisko finanšu pakalpojumu apjomu valsts apdraudējuma gadījumā;
  • kredītiestāžu darbības nepārtrauktības plānu izstrādes prasības;
  • kārtību, kādā tiek koordinēta kritisko finanšu pakalpojumu sniegšana valsts apdraudējuma gadījumā.

Kritiskie finanšu pakalpojumi ir maksājumi internetbankā un mobilajā lietotnē, maksājumi ar maksājumu karti un skaidrās naudas izņemšana no bankomātiem. Pašlaik kritisko finanšu pakalpojumu sniedzēju noteikšanas kritērijiem Latvijā atbilst "Swedbank" AS, AS "SEB banka", AS "Citadele banka" un Luminor Bank AS Latvijas filiāle.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo regulējumu noteikti vairāki papildu risinājumi kritisko finanšu pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai:

  • prasība pakalpojuma sniedzējam nodrošināt kredīta pārvedumus ne tikai ar citiem pakalpojumu sniedzējiem, bet arī ar citiem Latvijā reģistrētajiem Latvijas Bankas elektroniskās klīringa sistēmas dalībniekiem (visas pārējās kredītiestādes un Valsts kase);
  • papildu prasības kritiskajiem bankomātiem, lai nodrošinātu to pieejamību elektroapgādes un datu pārraides pakalpojumu nepieejamības gadījumā (šīs prasības ieviešanai ir noteikts pārejas periods līdz 2025. gada 1. janvārim);
  • jauna prasība attiecībā uz maksājumu karšu pieņemšanu, kas paredz bezsaistes risinājuma izmantošanu pirmās nepieciešamības preču iegādei (piemēram, pārtika, degviela un medikamenti) par kopējo summu, kas nepārsniedz 200 eiro vienam klientam (šīs prasības ieviešanai ir noteikts pārejas periods līdz 2025. gada 1. janvārim).

"Kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības noteikumi" izdoti, pamatojoties uz Nacionālās drošības likumā ietverto deleģējumu.

Citi jaunumi

04.07.2024.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA" 2024

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 5. un 6. jūlijā notiks...
02.07.2024.

Latvijas Banka publicē savu otro ilgtspējības pārskatu

Latvijas Banka ir publicējusi savu otro ar klimatu saistītās...
01.07.2024.

Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu "Bērnu prieki"

Ceturtdien, 4. jūlijā, Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas...
28.06.2024.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 27. jūnijā saņēmusi akciju sabiedrības "Latvijas...
28.06.2024.

Par nodokļiem, procentu likmēm un ne tikai

Vai šobrīd ir īstais brīdis veikt nodokļu izmaiņas Latvijā, vai...
27.06.2024.

Latvijas Banka ar uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā

Piektdien, 12. jūlijā, plkst. 13.00 Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar Līgo svētkiem un Jāņiem mainīts Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Latvijas Banka veic uzņēmumu aptauju par finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka aicina uzņēmumus, kas ar e-adreses starpniecību ir...
20.06.2024.

Finanšu Stabilitātes Pārskats 2024

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...
19.06.2024.

Pārskats par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2023. gadā

Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir publicējusi statistikas pārskatu...
19.06.2024.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Latvijas Bankas 22....
12.06.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes...
replay.lsm.lv