Publicēts: 24.08.2023.

Latvijas Banka papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2021. gada 21. decembra ieteikumus Nr. 169 "Ieteikumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei" un pārizdevusi tos ar jaunu nosaukumu – "Vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei" (turpmāk – vadlīnijas).

Vadlīnijas turpinās sniegt finanšu iestādēm noderīgus skaidrojumus un praktiskus piemērus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēmas izveidei un klientu izpētei.

Vadlīnijas ir praktiska rokasgrāmata finanšu iestādēm. To mērķis ir finanšu pakalpojumu pieejamība un vienota izpratne gan banku un finanšu iestāžu, gan uzrauga pusē par normatīvo aktu piemērošanu saistībā ar finanšu noziegumu novēršanu, kā arī par risku izvērtējumā balstītas pieejas ieviešanu.

Vadlīnijas šajā reizē papildinātas ar maksājumu ierosināšanas pakalpojumu sniedzēju un konta informācijas pakalpojumu sniedzēju klientu izpētes pasākumiem un praktiskajiem piemēriem, ieguldījumu brokeru sabiedrību – ieguldījumu platformu – specifiskajām vadlīnijām un padziļinātās izpētes termiņu skaidrojumu. Vadlīnijās iekļautas jaunas nodaļas par juridisko veidojumu patiesā labuma guvēju noskaidrošanu un ieguldījumu pārvaldes sabiedrību un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku sektora specifiskajām vadlīnijām, pievienojot arī attiecīgus piemērus. Ietverti arī precizējumi nodaļās par sankcijām un datu apstrādi NILLTPFN jomā.

Lai nodrošinātu finanšu pakalpojumu pieejamību, vadlīnijas regulāri tiek pilnveidotas un papildinātas atbilstoši praksē identificētajām problēmām un normatīvā regulējuma pārmaiņām, veicinot vienotu un riskos balstītu prasību piemērošanu praksē.

Tuvākajā laikā plānots uzsākt darbu pie nākamajiem papildinājumiem, kas ietvers šādas jomas:

  • to klientu izpēte un darījumu uzraudzība, kuri veic darījumus ar virtuālajām valūtām, kā arī virtuālo valūtu pakalpojumu sniedzēju apkalpošana;
  • licencēto kredītiestāžu un finanšu iestāžu padziļinātā izpēte;
  • citi precizējumi un praktiski piemēri.

Citi jaunumi

24.05.2024.

Zemgales reģiona uzņēmējus interesē komercbanku konkurences un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumi

Piektdien, 24. maijā, Latvijas Bankas pārstāvji Jelgavā...
24.05.2024.

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta...
22.05.2024.

Latvijas Banka aicina uz semināru "Inovācijas un mākslīgais intelekts finanšu sektorā: šodien un pēc desmitgades"

Otrdien, 4. jūnijā, Latvijas Banka aicina finanšu tirgus...
17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...