Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas padome 2009. gada 15. janvārī nolēma samazināt noguldījumu iespējas uz nakti Latvijas Bankā procentu likmi no 3.00% līdz 2.00%. Pārējās Centrālās bankas procentu likmes – refinansēšanas likme un likmes aizdevumu iespējai uz nakti – netika mainītas.

Ņemot vērā straujo kreditēšanas bremzēšanos un ekonomikas lejupslīdi, Latvijas Banka, vairākos soļos mazinot rezervju prasības, jau ir atbrīvojusi nozīmīgu resursu apjomu, kas komercbankām ir pieejams tautsaimniecības kreditēšanai. Tomēr šobrīd šo resursu iepludināšana ekonomikā norit pārāk gausi. Tādējādi noguldījumu iespējas uz nakti likme samazināta, lai veicinātu latu naudas tirgus aktivitāti un sekmētu bankām pieejamo finanšu resursu izvietošanu tautsaimniecībā.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Banku obligāto rezervju prasību aprēķināšanas un izpildes noteikumus" (stājās spēkā 2009. gada 24. janvārī).

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Kredītu reģistra noteikumus", "Kredītu reģistra tehniskos noteikumus" un "Kredītu reģistra dalībnieku maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (visi dokumenti stājās spēkā 2009. gada 1. februārī). Noteikumos papildināta kārtība, kādā dalībnieki sniedz ziņas reģistram, paredzēta apkopotu statistikas datu sniegšana dalībniekiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un precizēta dalībniekiem piemērotās reģistra izmantošanas maksas kārtība.

Latvijas Bankas padome apstiprināja jaunā redakcijā "Lata naudas zīmju reproducēšanas noteikumus" (stājās spēkā no 2009. gada 21. janvāra). Jaunajā redakcijā ir papildināts kritēriju saraksts, kas jāievēro reproducējot lata banknotes, piemēram, reklāmas vai publicitātes vajadzībām.

Latvijas Bankas padome 8. janvārī apstiprināja grozījumus "Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentu izmantošanas noteikumos" (stājās spēkā 2008. gada 8. janvārī), ceļā uz eiro ieviešanu turpinot sinhronizēt Latvijas Bankas monetārās politikas instrumentus un to izmantošanu ar Eirosistēmas praksi. Saskaņā ar ES līgumu noteikumu grozījumi saskaņoti ar Eiropas Centrālo banku.

Interesenti minētos dokumentus var atrast Latvijas Bankas interneta lapā www.bank.lv sadaļā "Tiesību akti".


Papildu informācija - no preses sekretāra Mārtiņa Grāvīša
()