Publicēts: 01.01.2013.
 

Averss Reverss

Nominālvērtība: 1 lats
Svars: 31.47 g, diametrs - 38.61 mm
Metāls: 925º sudrabs, kvalitāte: proof
Kalta 2004. g. Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieki: Arvīds Priedīte (grafiskais dizains), Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums)

 

Monētas priekšpuse (averss)
Augšdaļā - Vidzemes ģerbonis, zem tā - zemnieks ar divjūga vilktu ori. Lejasdaļā uzraksts 1 LATS, zem tā puslokā - gadskaitlis 2004.

Monētas aizmugure (reverss)
Reversā attēloti divi dzimtzemnieki, kas sagatavo zāģmateriālus. Fonā - dēlītis ar kokā grieztiem burtiem, tam abās pusēs sānos - mērcirkuļi. Lejasdaļā puslokā uzraksts VIDZEME.

Monētas josta
Uzraksti LATVIJAS BANKA un LATVIJAS REPUBLIKA, atdalīti ar punktu.

Monētas "Vidzeme" aversā zem Vidzemes ģerboņa tēlots zemnieks ar smagu, divjūga vilktu ori ceļā uz pilsētas tirgu. Konkrētajā sižetā ietverts arī alegorisks atgādinājums par to smagmi, kas gadsimtiem cauri nāk līdzi šim novadam. Nekur citur Latvijā 17. un 18. gadsimta kari neatstāja tādu postu kā Vidzemē, kur nereti veseli pagasti kara, bada un epidēmiju dēļ palika pilnīgi bez iedzīvotājiem.

Reversā redzami divi dzimtzemnieki, kas klaušu kārtā sagatavo zāģmateriālus. Kokapstrāde Vidzemē, kur augsne bija mazāk auglīga nekā Kurzemē un jo īpaši Zemgalē, bet laukus nemitīgi pārstaigāja kara posts un mēris, bija ļoti nozīmīga nodarbošanās. Kokamatniecības līmenis bija ļoti augsts, un daudzi lauku meistari sasniedza apbrīnojamu prasmi. Dēlītis ar kokā grieztajiem burtiem atgādina par Vidzemes izglītības un grāmatniecības tradīcijām. Tieši Vidzemē tapa Bībeles tulkojums latviešu valodā un nodibināts pirmais, latviešu tautas 19. gadsimta nacionālajai atmodai tik būtiskais skolotāju seminārs.