Publicēts: 14.07.2021

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz jaunu ECB regulu par pārkāpumu izmeklēšanas procedūru statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanas gadījumos. Ar minēto regulu arī tiks atcelts ECB 2010. gada 19. augusta lēmums par statistikas pārskatu sniegšanas prasību neievērošanu (ECB/2010/10).

Plašāka informācija angļu valodā pieejama ECB tīmekļvietnē