Publicēts: 05.07.2021

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2021. gada 27. jūlijā tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas un banku sistēmas monetāro rādītāju datu laika rindas, sākot ar 2015. gada 1. janvāra datiem. Izmaiņas galvenokārt saistītas ar pieejas maiņu emitentu rezidences klasifikācijai valsts sektora aktīvu iegādes programmas ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem.