Publicēts: 17.06.2021

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats mājsaimniecību uzkrājumu veidošanas dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā. 2020. gadā tā ienākumu daļa, ko eiro zonas mājsaimniecības varēja novirzīt uzkrāšanai, gandrīz dubultojās.

Publikācija pieejama visu ES dalībvalstu valodās, arī latviešu valodā.