Publicēts: 01.04.2021

Latvijas Banka paplašinājusi Monetāro finanšu iestāžu sarakstā un Ieguldījumu fondu sarakstā ietverto informāciju, norādot juridiskās personas identifikatoru (LEI kodu; Legal Entity Identifier). LEI kodu piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes. Pirmais paplašinātais Monetāro finanšu iestāžu saraksts publicēts 1. aprīlī, bet pirmais paplašinātais Ieguldījumu fondu saraksts – līdz 2021. gada aprīļa 7. darbadienai saskaņā ar plānoto publicēšanas laiku.