Publicēts: 01.04.2021

Latvijas Banka sāk publicēt Pensiju fondu sarakstu, kas tiek sagatavots par stāvokli katra mēneša beigās un publicēts līdz tā mēneša 3. darbadienai, kurš seko attiecīgajam kalendārajam mēnesim. Pirmais šāds saraksts publicēts 2021. gada 1. aprīlī.

Sarakstā ietver vienības atbilstoši Eiropas Kontu sistēmas (EKS 2010) apakšsektoram "Pensiju fondi" (S.129). Latvijā šajā apakšsektorā ietver privāto pensiju fondu privātos pensiju plānus un valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu ieguldījumu plānus.