en
Publicēts: 15.04.2020

Atbilstoši Eiropas Centrālās bankas praksei attiecībā uz maksājumu bilances mēneša datu revīziju, sākot ar 2020. gada datiem, publicējot marta, jūnija, septembra un decembra datus, tiks revidēti arī iepriekšējo divu mēnešu dati.