Publicēts: 28.02.2020

Eiropas Centrālā banka (ECB) ir uzsākusi 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) grozījumu sabiedrisko apspriešanu.