en
Publicēts: 18.02.2020

Eiro zonas statistikas interneta vietnē "Mūsu statistika" pieejams jauns vizualizācijas rīks "Tekošais konts galveno partnervalstu dalījumā", kas attēlo statistiskos datus grafiskajā attēlā ar skaidrojumiem.

Grafiskajos attēlos parādītas galvenās partnervalstis maksājumu bilances tekošajā kontā. Lietotājiem ir iespēja tās skatīt kopumā par eiro zonu.

Grafiskā attēla datu avots ir maksājumu bilances statistika, kas atspoguļo darījumus starp kādas valsts rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem. Latvijas maksājumu bilances statistika, kas atspoguļo darījumus starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem, pieejama Latvijas Bankas statistikas datubāzē https://statdb.bank.lv/lb/Data.aspx?id=200.  

EZ stat 3EZ stat 3EZ stat 3