Publicēts: 29.10.2010.

Tabula. Finanšu un apdrošināšanas darbības

Darbības nosaukums

NACE2

kods

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Monetārā starpniecība

64.1

Centrālo banku darbība

64.11

Cita monetārā starpniecība

64.19

Holdingsabiedrību darbība

64.2

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.3

Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.9

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Apdrošināšana

65.1

Dzīvības apdrošināšana

65.11

Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu

65.12

Pārapdrošināšana

65.2

Pārapdrošināšana

65.20

Pensiju uzkrāšana

65.3

Pensiju uzkrāšana

65.30

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.1

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.2

Riska un zaudējumu novērtēšana

66.21

Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība

66.22

Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.29

Fondu pārvaldīšana

66.3

Fondu pārvaldīšana

66.30

Informācija statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk