Publicēts: 21.11.2017.

Šodien, 2017. gada 21. novembrī, zibmaksājumu infrastruktūra tiek ieviesta Eiropas mērogā, darbību sākot Eiropas banku dibinātā uzņēmuma EBA Clearing ātro maksājumu sistēmai RT1. Eiropas līmeņa risinājums ir saslēgts ar Latvijas Bankas Latvijā 2017. augustā ieviesto zibmaksājumu infrastruktūru.

Tādējādi no šodienas iespējami zibmaksājumi starp AS "Citadele banka" klientiem un to Eiropas banku klientiem, kuras pievienojušās minētajai RT1 sistēmai (t.sk. "ABN AMRO", "Bankia", "Erste", "Intesa Sanpaolo", "Raiffeisen", "SEB", "Unicredit" banku grupas).

"Šis ir liels solis uz priekšu, ieviešot zibmaksājumus visā Eiropā. Tā ir būtiska inovācija, jo līdz šim naudas pārskaitījumiem starp dažādām eiro zonas valstīm bija nepieciešams diezgan ilgs laiks, turklāt nebija iespējams tos veikt brīvdienās un svētku dienās. Tagad maksājums, piemēram, starp Vāciju un Latviju, varēs notikt dažu sekunžu laikā," uzsver Latvijas Bankas valdes loceklis Harijs Ozols. "Šodien zibmaksājumi tiek iedarbināti visā Eiropā, un pakāpeniski tie kļūst iespējami arī starp divu nozīmīgu Latvijas komercbanku – AS "Citadele banka" un AS "SEB banka" (kura ar šodienu ir pievienojusies minētajai RT1 sistēmai) – klientiem. Sava nauda vairs nebūs jāgaida stundām ilgi, darījumi varēs notikt zibenīgi jebkurā dienā un jebkurā diennakts laikā."

AS "Citadele banka" valdes loceklis Kaspars Cikmačs: "No 21. novembra zibmaksājumi "Citadeles" klientiem būs pieejami uz daudzām bankām Eiropā un "SEB bankas" kontiem Latvijā. Iesākumā zibmaksājumi notiks pārskaitījumiem līdz 30 eiro. Pakāpeniski maksājumu limits tiks palielināts līdz 15 000 eiro, kas ir zibmaksājumiem noteiktā maksimālā summa. "Citadeles" klientiem ātrie maksājumi notiks automātiski – gan veicot tos no internetbankas, gan no bankas mobilās lietotnes. Komisijas maksa par zibmaksājumu izmantošanu būs tāda pati kā parastajam maksājumam, jo vēlamies, lai klienti izmantotu šīs jaunās sistēmas priekšrocības un ātru starpbanku pārskaitījumu ērtumu."

AS "SEB banka" valdes loceklis Arnis Škapars: "Apmēram 60% no "SEB bankas" klientu veiktajiem maksājumiem ir iekšbankas maksājumi, un tie tiek izpildīti nekavējoties. Pēc mūsu prognozēm, kad lielākās bankas Latvijā pievienosies zibmaksājumu sistēmai, nekavējoties tiks izpildīti vairāk nekā 98% no maksājumiem. Esam gandarīti būt to banku vidū, kas pirmās saviem klientiem piedāvās iespēju ātri pārskaitīt naudu uz citām bankām Eiropā. Kopš šodienas "SEB bankas" klienti Latvijā un Igaunijā jau var saņemt zibmaksājumus, kas pārskaitīti no citām bankām, kuras pievienojušās zibmaksājumu sistēmai. Paralēli testējam arī iespēju veikt zibmaksājumus – tā būs pieejama klientiem decembra sākumā. Sākotnēji zibmaksājumus "SEB bankas" klienti varēs veikt internetbankā un mobilajā aplikācijā, bet drīzumā pakalpojums kļūs pieejams arī citos elektroniskajos kanālos."

Pēc infrastruktūras un funkcionalitātes testu pabeigšanas šo pakalpojumu 2018. gada sākumā plāno piedāvāt arī klientu maksājumu apjoma un skaita ziņā lielākā Latvijas komercbanka "Swedbank" AS.

Zibmaksājumi ir naudas pārskaitījumi 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, ieskaitot svētku dienas, izpildot banku klientu maksājumus dažu sekunžu laikā un dodot iespēju saņemto naudu uzreiz izmantot tālāk. Šī ir ļoti būtiska pārmaiņa, jo līdz šim maksājumi starp bankām Eiropā notika tikai darbadienās un naudas pārskaitījuma veikšanai bija nepieciešamas vairākas stundas.

Kopš augusta Latvijas Bankas elektroniskā klīringa sistēma (EKS sistēma) nodrošina Latvijas kredītiestādēm iespēju piedāvāt saviem klientiem ātros maksājumus jeb zibmaksājumus. Kā pirmā Latvijas Bankas zibmaksājumu sistēmai pieslēgusies AS "Citadele banka".

Latvijas Banka organizē un uztur maksājumu sistēmu infrastruktūru Latvijā, t.sk. divas automatizētas maksājumu sistēmas, ar kuru palīdzību tiek nodrošināti starpbanku norēķini eiro. TARGET2-Latvija sistēma ir Eiropas Vienotās reālā laika bruto norēķinu sistēmas TARGET2 komponentsistēma, savukārt EKS sistēma tiek izmantota klientu neliela apjoma starpbanku maksājumiem, t.sk. zibmaksājumiem.

2016. gadā TARGET2-Latvija sistēmā tika apstrādāti 429.2 tūkst. maksājumu 235.1 mljrd. eiro apjomā, bet EKS sistēmā – 40.3 milj. maksājumu 54.0 mljrd. eiro apjomā. 2017. gada 1. pusgadā TARGET2-Latvija sistēmā tika apstrādāti 225.3 tūkst. maksājumu 116.1 mljrd. eiro apjomā, bet EKS sistēmā – 20.9 milj. maksājumu 26.7 mljrd. eiro apjomā. Detalizētāku informāciju sk. https://www.bank.lv/statistika/maksajumu-sist-statistika/starpbanku-maksajumu-sistemu-statistika.

Rīkojoties sabiedrības un tautsaimniecības interesēs, Latvijas Banka veic vairākus ikvienam iedzīvotājam, finanšu tirgiem un sabiedrībai kopumā nozīmīgus uzdevumus:
– līdzdarbojas eiro zonas monetārās politikas sagatavošanā un īstenošanā;
– emitē skaidro naudu Latvijā un piedalās skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
– nodrošina valsts vienotā aizdomīgu naudas zīmju identifikācijas centra funkciju;
– uztur starpbanku maksājumu sistēmu infrastruktūru un veicina to raitu darbību;
– pārvalda ārējās rezerves un citus finanšu ieguldījumus;
– darbojas kā Latvijas valdības finanšu aģents un sniedz finanšu pakalpojumus citiem tirgus dalībniekiem;
– sagatavo un publicē finanšu, monetāro un maksājumu bilances statistiku;
– uztur un attīsta Kredītu reģistru;
– konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikas un citos ar Latvijas Bankas darbību saistītos jautājumos.

Latvijas Banka attīsta makroekonomisko un finanšu analīzi un izpēti, tādējādi radot drošu pamatu lietpratīgai darbībai šajās jomās. Nozares vadošā eksperta loma palīdz Latvijas Bankai veicināt sabiedrības izpratni par tautsaimniecības un naudas sistēmas attīstību, aktuālo situāciju un īstenoto ekonomisko politiku. Latvijas Banka arī aktīvi darbojas sabiedrības ekonomiskās izglītošanas jomā.