Publicēts: 26.05.2022.

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām uzturēto finanšu iestāžu sarakstu publicēšanu jaunā formātā, kas ļauj veikt informācijas kārtošanu un meklēšanu, nodrošina sarakstu uzkrāšanu un vēsturisko sarakstu pieejamību (mēneša saraksti – sākot ar 2022. gada martu, bet ceturkšņa saraksti – sākot ar 2022. gada 1. ceturksni), kā arī ļauj sarakstus izdrukāt un eksportēt csv formātā.

Sarakstus iespējams iegūt arī xml un json formātā. Lai izsauktu API, domēnam jāpievieno šāds papildinājums:
/api/statistics/(saraksta veids – MFI, IF vai PF)/(vēlamais formāts – json, xml)/(datums formātā yyyymmdd), piemēram, www.bank.lv/api/statistics/MFI/xml/20220430. Ja saraksts izvēlētajā datumā neeksistē, tiek atrasts saraksts, kas pieejams tuvākajā datumā pirms izvēlētā datuma. Ja šāda saraksta nav, parādās paziņojums par to, ka informācija nav atrasta.

Citi paziņojumi

12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datnes

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību...
20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...