en
Aktualizēts: 30.11.2018

Latvijas Banka ir profesionāla un inovatīva eiro zonas valsts centrālā banka, kas darbojas sabiedrības interesēs un nodrošina augstu darba kvalitāti un efektivitāti.

Latvijas Bankas misija ir tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības veicināšana. Cenu stabilitāte, mūsdienīga un droša maksājumu infrastruktūra, kā arī uzticama finanšu sistēma ir nozīmīgi priekšnosacījumi Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un pārtikušai sabiedrībai.

Latvijas Bankas nozīmīgākās vērtības ir kompetence, atbildīgums un virzība uz rezultātu. Latvijas Banka savā darbībā ir atvērta un vērsta uz sadarbību, tā aktīvi pauž un skaidro savu viedokli.