Publicēts: 04.04.2015. Aktualizēts: 06.01.2021.

Latvijas Banka ir jaudīga Ziemeļeiropas valstu centrālā banka, kas strādā Latvijas sabiedrības interesēs un sniedz ieguldījumu Eirosistēmas attīstībā.

Latvijas Bankas misija ir tautsaimniecības ilgtspējīgas attīstības veicināšana. Cenu stabilitāte, mūsdienīga un droša maksājumu infrastruktūra, kā arī uzticama finanšu sistēma ir nozīmīgi priekšnosacījumi Latvijas tautsaimniecības izaugsmei un pārtikušai sabiedrībai.

Latvijas Bankas nozīmīgākās vērtības ir kompetence, atbildīgums un virzība uz rezultātu. Latvijas Banka savā darbībā ir atvērta un vērsta uz sadarbību, tā aktīvi pauž un skaidro savu viedokli.