Latvijas Bankas vīzija

Latvijas Banka kā Eirosistēmas dalībniece pilnvērtīgi darbojas Eiropas Centrālo banku sistēmā un sniedz nozīmīgu ieguldījumu stabilā un ilgtspējīgā Latvijas un eiro zonas tautsaimniecības attīstībā. Latvijas Banka ir neatkarīga un savus uzdevumus veic, sabiedrības interešu un augstas profesionālās atbildības vadīta. Latvijas Banka ir uzticama sadarbības partnere un ekonomikas kompetences centrs Latvijā.

Latvijas Bankas misija

Latvijas Bankas kā centrālās bankas darbības galvenais mērķis ir cenu stabilitāte, kas sekmē ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi. Latvijas Bankas galvenie uzdevumi ir:

–      līdzdarboties eiro zonas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā;
–      pārvaldīt finanšu ieguldījumus;
–      nodrošināt skaidrās naudas apriti Latvijā un piedalīties skaidrās naudas aprites nodrošināšanā eiro zonā;
–      līdzdarboties maksājumu sistēmu raitas darbības veicināšanā Eirosistēmā;
–      sagatavot un publicēt statistisko informāciju atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām.

Latvijas Banka profesionāli un nepārtraukti pilda tai uzticētos uzdevumus, nodrošinot augstu darba kvalitāti un efektivitāti.

Latvijas Banka vairo sabiedrības ekonomikas zināšanas un ir aktīva Eirosistēmas dalībniece.

Vērtības

Mūsu vērtības atspoguļo mūsu attieksmi pret darbu, kolēģiem un sabiedrību.

Kompetence:

–      mums ir ļoti labas zināšanas un prasmes;
–      mācāmies no citu labās prakses un esam paraugs citiem;
–      rodam kvalitatīvus un efektīvus risinājumus.

Uzticamība:

–      strādājam sabiedrības labā, un mums rūp sabiedrības viedoklis;
–      mūsu rīcība ir atbildīga un prognozējama;
–      mūsu darbība ir pārskatāma – mēs atklāti rīkojamies un skaidrojam savu rīcību.

Sadarbība:

–      strādājam komandā;
–      esam atsaucīgi un atvērti jaunām idejām;
–      uzklausām ieteikumus un uzturam labas ilgtermiņa partnerattiecības;
–      esam orientēti uz darba rezultātu.