Publicēts: 18.07.2003. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2003. gada 18. jūlijā

Laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2003. gada 1. jūlijam apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 15% un šī gada 1. jūlijā veidoja 628.8 milj. latu.

599.5 milj. latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 8%, Ls 10 - 12%, Ls 20 - 37%, Ls 50 - 9%, Ls 100 - 20%, Ls 500 - 14%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 22% (bimetāla divlatnieki - 18%, citi - 4%), Ls 1 - 36%, Ls 0.50 - 16%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā ir Ls 20 banknotes - 11.0 milj. Tālāk seko Ls 5 - 10.0 milj., Ls 10 - 7.2 milj., Ls 100 - 1.2 milj., Ls 50 - 1.0 milj. un Ls 500 - 168 tūkst. banknošu. Apgrozībā visvairāk ir maza nomināla monētas: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 81.5 un 50.2 milj., bet, piemēram, 50 santīmu monētas - 9.4 milj., Ls 1 - 10.6 milj., Ls 2 - 3.2 milj. Apgrozībā laisti arī 20 tūkst. Ls 100 zelta apgrozības monētu.

Kā redzams no 1. tabulas, Ls 10 naudas zīmju daudzums apgrozībā gada laikā samazinājies par 4%. Pārējo banknošu apjoms ir pieaudzis - Ls 5 par 3%, Ls 20 - par 21%, Ls 50 - par 0.1%, Ls 100 - par 19%, Ls 500 - par 43%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. Latvijas Banka emitē naudu ar Latvijas banku starpniecību, bet bankas izvēlas to nominālu banknotes un monētas, kuras vēlas to klienti - noguldītāji, firmas, valsts iestādes (algu izmaksām) u.c.

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

2002. gada 1. jūlijā

2003. gada 1. jūlijā

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 5

48 716.1

9

49 929.8

8

+3

Ls 10

75 053.4

15

71 750.0

12

-4

Ls 20

182 119.1

35

219 589.5

37

+21

Ls 50

51 693.6

10

51 750.6

9

+0.1

Ls 100

103 068.3

20

122 705.4

20

+19

Ls 500

58 771.5

11

83 821.5

14

+43

Kopā banknotes

519 422.0

100

599 546.8

100

+15

2. tabula. Monētas apgrozībā

2002. g. 1. jūlijā

2003. g. 1. jūlijā

Summas
relatīvās
pārmaiņas
(%)

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Summa
(tūkst. latu)

Procentos no kopsummas

Ls 2

6 386.0
no tiem bimetāla
5 198.8

23
bimetāla
19

6 471.4
no tiem
bimetāla
5 300.7

22
bimetāla
18

+1
bimetāla +2

Ls 1

8 961.9

34

10 592.0

36

+18

50 santīmi

4 468.6

17

4 724.0

16

+6

20 santīmi

2 271.6

9

2 445.1

8

+8

10 santīmi

1 385.3

5

 

1 507.2

5

+9

5 santīmi

1 045.1

4

1 135.9

4

+9

2 santīmi

869.3

3

1 004.3

4

+16

1 santīms

738.7

3

815.0

3

+10

Jubilejas monētas

575.8

2

568.0

2

-1

Kopā monētas

26 702.3

100

29 262.9

100

+10