Publicēts: 03.10.2015. Aktualizēts: 03.01.2019.

Dati datubāzē INTS

Līzinga sabiedrību kopsavilkuma bilance no 2005. gada 4. ceturkšņa
Sākot ar 2019. gada aprīli, dati pieejami datubāzē INTS

Līzinga sabiedrību kopsavilkuma bilance līdz 2005. gada 3. ceturksnim

Finanšu līzinga sabiedrību saraksts (par stāvokli 30.09.2018.)

1. SIA "Citadele līzings un faktorings"

2. SIA "HL līzings"

3. SIA "KF HOLDINGS"

4. SIA "LKB Līzings"

5. SIA "MB Līzings"

6. AS "Mogo"

7. AS "MTB Finance"

8. SIA "Luminor Līzings"

9. SIA "Luminor Līzings Latvija SIA"

10. SIA "OP Finance"

11. SIA "SEB līzings"

12. SIA "Swedbank Līzings"

13. SIA "TKB LĪZINGS"

14. SIA "UniCredit Leasing"

Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.

Latvijas līzinga sabiedrību aktīvi