Lai lietotājs interaktīvi pieslēgtos Latvijas Bankas paaugstinātās drošības sistēmām*, lietotāja darbstacijai jāatbilst šādām prasībām:

- operētājsistēma: Windows 10 (32 bitu vai  64 bitu versija);
- interneta pārlūkprogramma;

- Entrust Entelligence Security Provider 10.0 for Windows**.

Lietotājam izmantojot citas programmatūras versijas, netiek garantēta korekta paaugstinātās drošības sistēmas darbība.


*Paaugstinātās drošības sistēmas – Latvijas Bankas drošības sistēma (https://entrust.bank.lv), t.sk. Ārējo lietotāju tiesību pārvaldības sistēma (https://entrust.bank.lv, saite "Lietotāju pārvaldnieka darba vieta"), Kredītu reģistrs (https://www.kreg.lv), Klientu kontu monitorēšanas sistēma (https://ekkm.bank.lv).

** Entrust Entelligence Security Provider 10.0 for Windows instalācija pieejama Latvijas Bankas drošības sistēmas interneta vietnē (https://entrust.bank.lv).