Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 06.06.2012.

Citiem piederošu preču apstrāde, montāža, marķēšana, saiņošana u.tml. Iekļauti tikai tie pakalpojumi, pēc kuru izpildes ievestās preces tiek izvestas uz to pašu valsti, no kuras ievestas apstrādei; norādīta tikai sniegtā pakalpojuma vērtība.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas" 6. izdevumam.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk