Veselības aprūpes sistēma Latvijā: priekšlikumi obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

→ Raksts Veselības aprūpes sistēma Latvijā: arī Romu neuzcēla vienā dienā 

→ Tieša runa: veselības aprūpes reformas neizslēdz papildu finansējuma piesaisti nozarei