Publicēts: 17.01.2011. Aktualizēts: 05.03.2020.

Lai pieteiktos dalībai VNS sistēmā, dalībnieka kandidāts iesniedz Latvijas Bankā:

  •        pieteikuma vēstuli, kurā norāda iestādes BIC kodu;
  •        iestādes zīmoga (ja tāds ir) nospieduma paraugu;
  •        notariāli vai iestādes apliecinātus to pilnvaroto personu parakstus, kurām ir tiesības parakstīt iestādes vērtspapīru pārveduma rīkojumus papīra dokumenta veidā;
  •        kontaktpersonu sarakstu, norādot amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi, ātrai informācijas apmaiņai ar VNS sistēmu saistītos jautājumos.

Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas Latvijas Banka ar dalībnieku noslēdz līgumu "Par dalību Latvijas Bankas VNS sistēmā".

VNS sistēmas dalībnieks veic SWIFT RMA autorizāciju apmaiņu ar Latvijas Banku (LACBLV2X).

Jautājumiem un konsultācijām: tālr. 67022771, 67022815.