Publicēts: 01.01.2013.
(2008. gada jūnijs – 2008. gada augusts)

Latvijas Bankas padome 17. jūlija sēdē nolēma nemainīt centrālās bankas procentu likmes un rezervju normu. Latvijas Banka no šī gada 24. aprīļa samazināja rezervju normu banku saistībām virs diviem gadiem, kas veicinājis kreditēšanas apjomu stabilizēšanos, samazinoties latu procentu likmēm starpbanku tirgū un kredītņēmējiem. Ņemot vērā to, ka šī lēmuma ietekme tautsaimniecībā nav izpaudusies pilnībā un finanšu sistēmā šobrīd vēl joprojām vērojams brīvo līdzekļu pārpalikums, pašlaik nav nepieciešams turpināt mīkstināt monetārās politikas noteiktos ietvarus finanšu tirgum.

Latvijas Bankas noteiktās procentu likmes:
  • refinansēšanas likme - 6.0% gadā; 
  • likme noguldījumu iespējai uz nakti - 3.0% gadā; 
  • likme aizdevumu iespējai uz nakti - 7.5% gadā.

Papildu informācija - no preses sekretāra Mārtiņa Grāvīša
()