Publicēts: 01.01.2013.

Londonā, 2008. gada 3. novembrī, JP Morgan birojā notika seminārs, kurā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs uzrunāja finanšu, biznesa un masu mediju pārstāvjus. Latvijas Bankas prezidents pauda kopēju viedokli ar Swedbank galveno ekonomisti Sesīliju Hermansoni (Cecilia Hermansson) un Nordea bankas viceprezidentu un bankas reģionālās nodaļas vadītāju Baltijas valstīs un Polijā Tomasu Nekmaru (Thomas Neckmar).

Stāstot par Latvijas tautsaimniecības attīstības tendencēm un nākotnes perspektīvām investoriem Sitijā (Londonas finanšu un biznesa centrā), Ilmārs Rimšēvičs teica:
"Pasaule ir mainījusies, un mēs saskaramies ar plaša mēroga augošām ekonomiskām problēmām, bet mūsu stiprās puses ļaus tās pārvarēt. Mums ir stabila, ar ārējām rezervēm pilnībā nodrošināta nacionālā valūta, banku sistēma, kuras pamatā stabils un galvenokārt ilgtermiņa finansējums, kā arī daudzveidīga eksporta bāze un augsts darba samaksas elastīgums. Es vēlos investoriem vēlreiz apliecināt, ka Latvijas tautsaimniecībai nedraud risks kļūt par nākamo Īslandi - Īslandes banku īstermiņa parāds divreiz pārsniedz Latvijas kopējo bruto ārējo parādu. Latvijā ir vieni no zemākajiem uzkrājumiem nedrošiem kredītiem pasaulē, un valdība un Latvijas Banka spēj iekšzemes bankām nodrošināt likviditāti, ja nepieciešams. Pamatjautājums te ir par to, cik žigli - vai ar ilgāku nobīdi laikā - atsāksies tautsaimniecības izaugsme. Latvijas tautsaimniecība veidota uz stingriem pamatiem, un straujāka tās atveseļošanās varētu atsākties 2010. gadā. Mēs joprojām gatavojamies ieviest eiro saskaņā ar pašlaik plānoto - 2012. gadā.

Nordea bankas viceprezidents Tomass Nekmars:
"Baltijas valstīs, Polijā un Krievijā mēs īstenojam ilgtermiņa izaugsmes stratēģiju. Mēs neuzskatām, ka pastāv risks, ja izaugsme Baltijas valstīs tiek kontrolēta, un mēs esam pārliecināti par Latvijas turpmāko virzību, jo zinām, ka pēc situācijas normalizēšanās tirgū atsāksies attīstība."

Swedbank galvenā ekonomiste Sesīlija Hermansone:
"Latvijas tautsaimniecības attīstība ir ļoti veiksmīga, un dažu pēdējo gadu laikā tā piesaistījusi nozīmīgu finansējumu. Tautsaimniecības attīstības palēnināšanās rada jaunu iespēju pār-strukturēt Latvijas tautsaimniecību, un ES fondi noteikti veicinās izaugsmi nākotnē."

Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs semināra dalībniekiem, skaidrojot centrālās bankas redzējumu, apliecināja, ka nākamajā gadā uzmanība tiks pievērsta galvenokārt Latvijas eksporta kāpumam, tirgus daļu saglabāšanai un palielināšanai. Latvijā ir spēcīgi eksporta centri, turpinās darbs pie eksporta dažādošanas politikas, īpaši kokrūpniecībā. Latvijas Bankas analītiķi paredz, ka nākamajā gadā šajā nozarē atsāksies aktivitātes. Ārvalstu tiešajām investīcijām, kas 2008. gada 1. pusgadā sasniedza augstāko līmeni pēdējo septiņu gadu laikā, joprojām būs izšķiroša nozīme tautsaimniecībā.