Publicēts: 01.01.2013.
Metalizēta josla ar banknotes nomināla uzrakstiem un hologrammām, kas iestrādāta naudas zīmes aizmugurē un nepārtraukti caurauž to no vienas malas līdz otrai, bet tikai daļēji saredzama papīra virspusē. Pilnībā tā saredzama pret gaismu. 1992. gada visu nominālu banknotēm metalizētā josla ir ar uzrakstiem LATVIJAS BANKA, bez hologrammām. Latviešu tautumeitas profils - atrodas naudas zīmes baltajā malā un saredzama pret gaismu. Četrreiz atkārtotu dažādas tonalitātes nominālvērtību, kas atrodas naudas zīmes priekšpusē, kreisajā apakšējā stūrī. Katra nominālvērtības tonalitāte atšķirīgi mainās atkarībā no apskates leņķa. Stilizēta ozola lapa - atrodas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures centrālajā daļā. Pret gaismu redzams, ka abas puses sakrīt, veidojot precīzu ozola lapas attēlu. Atrodas naudas zīmes priekšpuses labajā malā uz ornamentālās joslas. Slīpā leņķī pret gaismu salasāms attiecīgās nominālvērtības uzraksts cipariem. Iestrādātas naudas zīmes papīrā, - redzamas trijās dažādās krāsās ultravioleto staru apgaismojumā. Tajā izpildīts nominālvērtības uzraksts cipariem naudas zīmes priekšpusē kreisajā apakšējā stūrī. - ornamentālā josla labajā pusē,
- sižetiskais attēls centrālajā daļā,
- nominālvērtības uzraksts vārdiem un cipariem kreisajā pusē,
- zīme neredzīgajiem.
Ultravioleto staru apgaismojumā luminiscējošā krāsa - ar to iespiesta naudas zīmes sērija un numurs. Iespiestas naudas zīmes priekšpuses un aizmugures augšējās un apakšējās daļas fonā. Ar to iespiests nominālvērtības uzraksts banknotes priekšpuses kreisajā stūrī. Speciālā krāsa atkarībā no apskates leņķa rada krāsu maiņas optisko efektu. 2008. gada 500 latu banknotei ar speciālo krāsu iespiests nominālvērtības uzraksts vārdiem 500 latu banknotes priekšpuses kreisajā stūrī. Banknotes priekšpusē virs caurskata zīmes (ozola lapas) iespiesti divi nominālvērtības uzraksti. Banknotei siltuma iedarbībā nominālvērtības skaitlis tās priekšpuses kreisajā apakšējā stūrī maina tonalitāti. Banknotē iestrādātās vertikālās caurspīdīgās joslas augšējā trešdaļā izcirstajā caurskata lodziņā uz gaiša fona redzams sarkans saules pusloks, bet uz tumša fona - četrās rindās ar nobīdi vietoti uzraksti "Ls".