Publicēts: 01.01.2013.

Averss Reverss

Nominālvērtība: 1 lats (saīsināti - Ls 1)
Svars - 31.47 g, diametrs - 38.61 mm
Metāls: 925° sudrabs, kvalitāte proof
Kalta 2000. g. Rahapaja Oy (Somija)
Mākslinieki: Juris Petraškevičs (grafiskais dizains), Ligita Franckeviča (plastiskais veidojums)

Monētas priekšpuse (averss)
Kompozīciju veido zīmes, kas simbolizē pasaules ainu - zemi, debesis, dabas parādības un laika ritumu. Tās lejasdaļā pa labi - skaitlis 2000, apkārt lokveidā izvietots uzraksts LATVIJAS REPUBLIKA.

Monētas aizmugure (reverss)
Stilizēta Latvijas ainava, tās centrā atrodas rijas ēka - zemes doto bagātību un pārticības simbols. Zem attēla - skaitlis 1, zem tā - uzraksts LATS.

Monētas josta
Gluda.


Latvijas Banka uzsākusi līdz šim plašākās nacionālās monētu programmas "Latvija. Laikmetu grieži un laikmetu vērtības" veidošanu. Tā sastāvēs no vairākām monētu sērijām.

Pirmās sērijas "Pamati" monētas "Zeme" aversā plastiskā kompozīcijā kārtoti ornamentu elementi, kuri viegli atpazīstami un kuru sākotne rodama Eiropas tautu un indoeiropiešu kopīgajā mantojumā. Mitoloģiskā cilme ļauj tiem simbolizēt pasaules ainu - zemi, debesis, dabas parādības, gadalaiku un diennakts stundu maiņu -, bet struktūra atbalso cilvēka dzīves ritmu un zemnieka darba ciklisko dabu.

Monētas reversā stilizēti attēlotās zemes bagātīgais reljefs rada asociācijas ar zemi kā spēka avotu, barotāju, sargātāju, bet rijas ēka - ar zemes dotajām bagātībām. Kompozīcijas kārtojums uzrunā mierīgi un pārliecinoši, gluži kā Latvijas ainava, kur valda samērs un harmonija. Tās spēks nav asos kontrastos, bet gan izlīdzinātā, pat nedaudz pašpārliecinātā mierā.

Monētas dizainu izstrādājis Juris Petraškevičs, tās ģipša modeli veidojusi Ligita Franckeviča.

Monēta ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā.