Publicēts: 01.01.2013.

Kādus jaunus maksājumus Latvijas komercbankas no 2008. gada veiks, izmantojot Latvijas Bankas elektronisko klīringa sistēmu (EKS)?

Sākot ar 2008. gada 1. janvāri Latvijas komercbankas varēs veikt ātrus un efektīvus norēķinus iekšzemes klientu maksājuma rīkojumiem eiro, izmantojot EKS.

Kādi būs ieguvumi Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem?

EKS eiro maksājumu apstrāde dos iespēju klientu maksājumu rīkojumus eiro starp Latvijas bankām veikt ātrāk, drošāk, efektīvāk un, iespējams, lētāk nekā līdz šim.

Kādēļ savā maksājumu sistēmā veiksim norēķinus eiro, ja mūsu nacionālā valūta ir lats? Par kādiem eiro pārskaitījumu apjomiem varētu būt runa?

Pievienojoties Eiropas Savienībā izveidotajai reālā laika maksājumu sistēmai TARGET2-Latvija, ko pamatā izmato lieliem starpbanku maksājumiem, radās iespēja piedāvāt Latvijas finanšu sektoram jaunu uzlabotu norēķinu servisu - Elektronisko klīringa sistēmu neliela apjoma klientu maksājumiem eiro. Šo projektu atbalstīja arī Latvijas banku sektors. Prognozējam, ka sākotnēji EKS eiro apstrādās 22 000 eiro maksājuma rīkojumus mēnesī.

Kādas pārmaiņas gaidāmas pārskaitījuma ilguma ziņā un maksā par eiro pārskaitījumiem?

EKS eiro būs divi klīringa cikli tāpat kā EKS latos - ja banka iesniedz klientu maksājuma rīkojumus līdz plkst. 15.30, tad šie maksājuma rīkojumi tiek apstrādāti tajā pašā dienā, t.i., naudas līdzekļi tiek ieskaitīti saņēmēja bankas kontā Latvijas Bankā. Savukārt tie maksājuma rīkojumi, kurus banka iesniedz pēc plkst. 15.30, tiek apstrādāti nākamajā darba dienā.

Atkarībā no apstrādāto maksājumu skaita komercbankai viena maksājuma rīkojuma apstrāde EKS eiro izmaksās no Ls 0.002 līdz Ls 0.018. Tomēr katrai bankai ir savi iekšējie izdevumi, kas veido maksājuma apstrādes cenu, tādējādi komisijas maksu klientiem par eiro pārskaitījumiem noteiks tirgus.

EKS eiro bankām paver brīvas izvēles iespēju atteikties no ārvalstu korespondentbanku pakalpojumiem eiro maksājumu veikšanai, kur katra maksājuma ceļš saistīts ar papildu laiku un izmaksām.

Vai šīs pārmaiņas vienlīdz attieksies arī uz eiro pārskaitījumiem no Latvijas komercbankas uz ārvalstu komercbankām, piemēram, Īriju?

Tiešā veidā šīs pārmaiņas uz pārrobežu eiro pārskaitījumiem neattieksies, bet tikai Latvijas ietvaros, tomēr, piemēram, attiecībā uz komisijas maksu Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2560/2001 "Par pārrobežu maksājumiem eiro valūtā" nosaka, ka komisijas maksai par elektronisku pārrobežu maksājumu eiro Eiropas Ekonomiskajā telpā jābūt tādai pašai kā iekšzemes eiro maksājumam pie nosacījuma, ka ir norādīts bankas BIC kods un konta numurs IBAN. Līdz ar to ir iespējams, ka gan iekšzemes, gan pārrobežu eiro maksājumiem komisijas maksas samazināsies.