Publicēts: 01.01.2013.

Eiropas Centrālās bankas "Mēneša Biļetena" speciālais izdevums, kas tiek publiskots 2008. gada 29. maijā, veltīts Eiropas Centrālās bankas 10 gadu jubilejai. Tajā analizētas aizvadīto 10 gadu makroekonomiskās norises saistībā ar galveno uzdevumu – cenu stabilitātes nodrošināšanu atbilstoši Eiropas Centrālās bankas noteiktajai definīcijai. Tautsaimniecības izaugsme, nodarbinātības kāpums, fiskālās politikas guvumi kontekstā ar atbilstošu institucionālo struktūru un tiesisko regulējumu ļāvuši arī būtisku finanšu tirgu pārmaiņu laikā veiksmīgi turpināt integrācijas procesu vienlaikus ar tālāku Eiropas Savienības un eiro zonas paplašināšanos.

Pirmie 10 gadi ir apliecinājums Eiropas Centrālās bankas, Eirosistēmas, Eiropas Centrālo banku sistēmas, Ekonomikas un monetārās savienības un eiro ilgtspējīgai attīstībai. Tas guvis atspoguļojumu visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās publiskotā Eiropas Centrālās bankas izdevumā.

Eiropas Centrālās Bankas "Mēneša Biļetena" Speciālais izdevums "ECB 10 gadu jubileja" (Dokuments PDF formātā 2.32 MB)