Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 29. aprīlis
Ilgtermiņa procentu likmes pievienošanās valstu konverģences novērtēšanai
 

Šodien Eiropas Centrālā banka un Eiropas Komisija (Eurostat) pirmoreiz publicējušas statistiku par ilgtermiņa procentu likmēm tajās desmit pievienošanās valstīs, kuras 2004. gada 1. maijā pievienosies Eiropas Savienībai (ES).

Pašlaik saskaņotas ilgtermiņa procentu likmes pieejamas deviņām pievienošanās valstīm. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 121. pantu (tālāk tekstā – Līgums) šīs procentu likmes tiks izmantotas šo valstu konverģences līmeņa novērtēšanai. Vienlaikus tiek publicēts atsevišķs Igaunijas procentu likmes rādītājs. Šis rādītājs tiks rūpīgi kontrolēts, un tas tiks nomainīts, tiklīdz būs pieejams labāks rādītājs.

Eiropas Centrālā banka, pievienošanās valstu centrālās bankas un Eiropas Komisija (Eurostat) kopīgi definējušas procentu likmes. Pašlaik tiek atspoguļotas mēneša laikrindas, kas aptver laika periodu no 2003. gada februāra līdz 2004. gada februārim. Šo statistikas datu aktualizēta versija katru mēnesi tiks ievietota Eiropas Centrālās bankas un Komisijas (Eurostat) interneta lapās.

Saskaņā ar Līguma 121. pantu ilgtermiņa procentu likmju konverģence ir viens no kritērijiem, lai novērtētu, vai sasniegts dalībai Ekonomikas un monetārajā savienībā (EMS) nepieciešamās ilgtspējīgās konverģences augsts līmenis. Līgumam pievienotā protokola par konverģences kritērijiem 4. pants nosaka, ka procentu likmes būtu jānovērtē, pamatojoties uz valsts ilgtermiņa obligācijām vai salīdzināmiem vērtspapīriem. Pievienošanās valstu statistikas pamatnostādnēs ievēroti tie paši principi, kuri tika piemēroti pašreizējām ES dalībvalstīm pārejas periodā uz EMS trešo posmu.

1. tabula. Saskaņotās ilgtermiņa procentu likmes konverģences novērtēšanai
(MS Excel formātā)


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.