Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 3. maijs
Jauno dalībvalstu nacionālo centrālo banku integrācija Centrālo banku nolīgumā par VKM II

Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma (VKM II) darbības procedūras noteiktas 1998. gada 1. septembra nolīgumā starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un ārpus eiro zonas esošo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) (Centrālo banku nolīgums par VKM II). 2004. gada 1. maijā desmit jauno Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālās centrālās bankas pievienojās Centrālo banku nolīgumam par VKM II.

Gan 1998. gada 1. septembra Centrālo banku nolīgumu par VKM II, gan aktu, kas attiecas uz jauno dalībvalstu integrāciju, var lejupielādēt no ECB interneta lapas sadaļas "Publikācijas".


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.