Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 24. maijā
ECB trešā centrālo banku konference "Jaunās ES dalībvalstis: konverģence un stabilitāte"


Eiropas Centrālā banka (ECB) 2004. gada 21. un 22. oktobrī Frankfurtē rīkos savu 3. centrālo banku konferenci "Jaunās ES dalībvalstis: konverģence un stabilitāte". ECB 1. centrālo banku konference "Kāpēc cenu stabilitāte?" notika 2000. gada 2. un 3. novembrī. 2. konference "Eiropas finanšu sistēmas transformācija" notika 2002. gada 24. un 25. oktobrī.

Šīs ik pēc diviem gadiem notiekošās konferences mērķis ir veicināt viedokļu apmaiņu par konkrētām tēmām, kas interesē zinātniekus, centrālo banku pārstāvjus, kā arī citus politikas veidotājus, un palielināt informētību par ECB politikas mērķiem un funkcijām, tādējādi palielinot tās atvērtību un caurredzamību.

Šā gada konferences mērķis ir sapulcināt augsta līmeņa zinātniekus, centrālo banku pārstāvjus un citus politikas veidotājus, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar desmit jauno dalībvalstu dalību Eiropas Savienībā un pievienošanos eiro zonai nākotnē.

Šim paziņojumam presei pievienota konferences provizoriskā programma. Visi dokumenti būs pieejami ECB interneta lapā. Diskusiju materiāli un komentāri tiks ievietoti šajā interneta lapā tūlīt pēc konferences. ECB plāno publicēt arī grāmatu, kurā būs ietverti pētījumu materiāli, diskusiju dalībnieku viedokļi un diskusiju kopsavilkumi, kā daļu no ECB pastāvīgā ieguldījuma ekonomikas literatūrā.

Konferences programma
Dalība konferencē paredzēta tikai ar ielūgumiem.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.