Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 2. septembrī
ECB speciālistu makroekonomiskās iespēju aplēses eiro zonai

Paziņojums Adobe PDF formātā

 


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.