Publicēts: 01.01.2013.


2004. gada 18. novembrī
ECB Padome pieņem lēmumu neieviest ļoti zemas nominālvērtības eiro banknotes


Rūpīgi apsverot visus faktorus, ECB Padome nolēma nemainīt agrāko lēmumu par eiro banknošu nominālvērtībām (sk. ECB 1998. gada 12. septembra paziņojumu presei) un tādēļ neemitēt 1 un 2 eiro banknotes.

Padome ir izvērtējusi visus diskusijās izskanējušos argumentus un secinājusi, ka ļoti zemas nominālvērtības eiro banknošu ieviešanai kopumā ir vairāk negatīvu nekā pozitīvu aspektu.

Ļoti zemas nominālvērtības banknošu nepietiekamais pieprasījums eiro zonas iedzīvotāju vairākuma vidū, daudzu iesaistīto trešo pušu, piemēram, mazumtirgotāju un tirdzniecības automātu nozares, pazeminātā efektivitāte to ieviešanas gadījumā, kā arī augstās izgatavošanas un apstrādes izmaksas pamato Padomes lēmumu šajā jautājumā.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.