Publicēts: 01.01.2013.


2005. gada 2. maijā
Euro centrālie kursi un obligātās intervences kursi VKM II ietvaros

Papildus 2005. gada 29. aprīlī pieņemtajiem lēmumiem (sk. tā paša datuma Eiropas Savienības paziņojumus) par Kipras mārciņas, Latvijas lata un Maltas liras centrālo kursu pret euro VKM II ietvaros šīm valūtām ir noteikti obligātās intervences kursi, kas stājas spēkā 2005. gada 2. maijā un norādīti tālāk tabulā.

Obligātie intervences kursi ir noteikti, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Eiropas Centrālo banku un Kipras Centrālo banku (Central Bank of Cyprus) Latvijas Banku un Maltas Centrālo banku (Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta) saskaņā ar 1998. gada 1. septembra Nolīguma starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas esošo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (OJ C 345, 13.11.1998., 6. lpp.), kas nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada 16. septembra Nolīgumu (OJ C 281, 18.11.2004., 3. lpp.), 1. panta 2. punktu.

Dānijas kronas, Igaunijas kronas, Lietuvas lita un Slovēnijas tolāra centrālais kurss pret euro un obligātās intervences kurss netika mainīts.

VKM II pievienojušos dalībvalstu valūtu centrālie kursi pret euro un obligātās intervences kursi (spēkā ar 2005. gada 2. maiju)

Valsts un valūta  
1 euro
 
Dānija

Dānijas krona (DKK)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
7.62824
7.46038
7.29252
Igaunija

Igaunijas krona (EEK)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
17.9936
15.6466
13.2996
Kipra

Kipras mārciņa (CYP)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
0.673065
0.585274
0.497483
Latvija

Latvijas lats (LVL)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
0.808225
0.702804
0.597383
Lietuva

Lietuvas lits (LTL)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
3.97072
3.45280
2.93488
Malta

Maltas lira (MTL)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
0.493695
0.429300
0.364905
Slovēnija

Slovēnijas tolārs (SIT)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
275.586
239.640
203.694

Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.