Publicēts: 01.01.2013.

2005. gada 28. novembrī
Euro centrālie kursi un obligātās intervences kursi VKM II ietvaros

Papildus 2005. gada 25. novembrī pieņemtajam lēmumam (sk. tā paša datuma Eiropas Savienības paziņojumu) par Slovākijas kronas centrālo kursu pret euro VKM II ietvaros šai valūtai ir noteikts obligātās intervences kurss, kas stājas spēkā 2005. gada 28. novembrī un norādīts tālāk tabulā.

Obligātais intervences kurss ir noteikts, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp Eiropas Centrālo banku un Slovākijas Banku (Národná banka Slovenska) saskaņā ar 1998. gada 1. septembra Nolīguma starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas esošo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (OJ C 345, 13.11.1998., 6. lpp.), kas nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras un kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2004. gada 16. septembra Nolīgumu (OJ C 281, 18.11.2004., 3. lpp.), 1. panta 2. punktu.

Dānijas kronas, Igaunijas kronas, Kipras mārciņas, Latvijas lata, Lietuvas lita, Maltas liras un Slovēnijas tolāra centrālais kurss pret euro un obligātās intervences kurss netika mainīts.

VKM II pievienojušos dalībvalstu valūtu centrālie kursi pret euro un obligātās intervences kursi (spēkā ar 2005. gada 28. novembri)

Valsts un valūta  
1 euro
 
Dānija

Dānijas krona (DKK)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
7.62824
7.46038
7.29252
Igaunija

Igaunijas krona (EEK)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
17.9936
15.6466
13.2996
Kipra

Kipras mārciņa (CYP)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
0.673065
0.585274
0.497483
Latvija

Latvijas lats (LVL)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
0.808225
0.702804
0.597383
Lietuva

Lietuvas lits (LTL)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
3.97072
3.45280
2.93488
Malta

Maltas lira (MTL)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
0.493695
0.429300
0.364905
Slovēnija

Slovēnijas tolārs (SIT)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža
275.586
239.640
203.694

Slovākija

Slovākijas krona (SKK)

Augšējā robeža
Centrālais kurss
Apakšējā robeža

44.2233
38.4550
32.6868

Informācija par ERM II konvencijām un procedūrām (angļu val.) pieejama ECB interneta lapā, izmantojot šo saiti: http://www.ecb.int/press/pr/date/2004/html/pr040628_1.en.html.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.