Publicēts: 01.01.2013.


2005. gada 1. decembrī
Monetārās politikas lēmumi

ECB Padome šīsdienas sanāksmē pieņēma šādus monetārās politikas lēmumus.

1. Minimālā pieteikuma procentu likme Eurosistēmas galvenajām refinansēšanas operācijām tiks paaugstināta par 0.25 procentu punktiem (līdz 2.25%), sākot ar operācijām, ko veiks 2005. gada 6. decembrī.

2. Aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme tiks paaugstināta par 0.25 procentu punktiem (līdz 3.25%; spēkā ar 2005. gada 6. decembri).

3. Noguldījumu iespējas procentu likme tiks paaugstināta par 0.25 procentu punktiem (līdz 1.25%; spēkā ar 2005. gada 6. decembri).

Preses konferencē ECB prezidents komentēja apsvērumus, uz kuriem balstās šie lēmumi.


Eiropas Centrālā banka
Preses un informācijas daļa
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main
Tālr.: 0049 69 1344 7455, fakss: 0049 69 1344 7404
Internets: http://www.ecb.int
Pārpublicējot obligāta avota norāde.