Publicēts: 01.01.2013.

I paneļdiskusijas jautājumi un diskusijas