Publicēts: 01.01.2013.

Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča ievadreferāts