Publicēts: 01.01.2013.

Rīgā 2008. gada 3. decembrī 

Latvijas Banka laiž apgrozībā jaunu 1 lata apgrozības monētu ar skursteņslauķa attēlu reversā. Tā ir likumīgs maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. Monētas nonāks apritē tāpat kā cita apgrozības nauda - ar banku starpniecību sasniedzot tirdzniecības un citus uzņēmumus un iedzīvotājus. 

Monētas grafisko dizainu veidojusi Daina Lapiņa, kam šis ir otrais darbs monētu dizainā pēc pagājušajā decembrī izlaistā lata ar sniegavīru. Ģipša modeli monētai veidojusi māksliniece Laura Medne

Jaunās 1 lata monētas kaltas Somijas kaltuvē Rahapaja Oy

Apgrozībā ir monētas arī ar stārķa, skudras, baravikas, Sprīdīša, Pētergaiļa, kliņģera, Jāņu vainaga, priedes čiekura, pūcessaktas, sniegavīra un ūdensrozes attēlu. Šādas monētas paredzēts izlaist arī turpmāk, līdz Latvija kļūs par pilntiesīgu Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalsti un ieviesīs eiro. 

Jaunās 1 lata monētas reversā attēlots skursteņslauķis. Aversā zem Latvijas ģerboņa redzams jaunās monētas kalšanas gads - 2008. Citu atšķirību - monētas jostas, izmēra, izmantotā metāla un svara ziņā - starp jauno monētu un citām 1 lata apgrozības monētām nav. 

Monētas tirāža ir viens miljons, un tā tāpat kā citām īpašajām apgrozības monētām netiks papildināta. Tirāža noteikta, lai monētu pietiktu cilvēkiem, kuri to vēlēsies uzglabāt, taču apgrozībā (maksājumos) tās parādītos reti.