Publicēts: 22.04.2024.

Eiropas Centrālā banka savā tīmekļvietnē publicējusi sarakstu, kurā ietvertas tās valstu centrālās bankas, kuras pētnieciskā darba vajadzībām nodrošina piekļuvi mikrodatiem. Sarakstā norādīti arī pieejamie datu veidi.

Datus pētnieciskajam darbam iespējams saņemt arī Eiropas Centrālajā bankā.