Publicēts: 10.01.2024.

Eiropas Centrālā banka ir sagatavojusi pārstrādātās regulas par ieguldījumu fondu statistiku projektu un ir uzsākusi šīs regulas projekta sabiedrisko apspriešanu, kas ilgs līdz 2024. gada 12. februārim. Pēc apstiprināšanas šī regula aizstās Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 18. oktobra Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/38), kuras prasības ir saistošas ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem.

Informācija angļu valodā par to, kā iesniedzami komentāri, ja tādi ir, kā arī dokumentu pakotne, kas ietver pārstrādātās regulas projektu.