Publicēts: 08.01.2024.

Eiropas Centrālā banka uzsāk bagātības sadalījuma kontu (distributional wealth accounts) ceturkšņa statistikas publicēšanu. Tā ir eksperimentāla statistika, kuras metodoloģija un attiecīgi arī dati nākotnē var tikt mainīti. Šo eksperimentālo statistiku izstrādāja Eiropas Centrālā banka kopā ar 20 ES valstu ekspertiem ciešā sadarbībā ar Eurostat un OECD.

Bagātības sadalījuma konti sniedz informāciju par mājsaimniecību bagātības sadalījumu un ir saskanīgi ar nacionālajos kontos sniegto informāciju par mājsaimniecību sektora bagātību kopumā. Bagātības sadalījuma konti sasaista divus statistisko datu veidus – mājsaimniecību finanšu un patēriņa statistiku un finanšu un nefinanšu kontus.

Uzzini vairāk