en
Publicēts: 28.08.2019

Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicēti minimālie standarti datu revīziju veikšanai Common Minimum Standards for Data Revisions as Agreed Between the ECB, EIOPA, National Central Banks and National Competent Authorities, par kuriem vienojusies Eiropas Centrālā banka, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EIOPA) un valstu kompetentās iestādes.