en
Publicēts: 01.08.2019

Saskaņā ar Latvijas Bankas datu pārskatīšanas jeb revīzijas veikšanas vispārējiem principiem gados, kas beidzas ar "4" vai "9", var tikt precizēta pilna datu laika rinda.

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2019. gada 3. septembrī tiks publicēta revidēta maksājumu bilances, starptautisko investīciju bilances, ārvalstu tiešo investīciju un ārējā parāda datu laika rinda, sākot ar 2008. gada 1. ceturkšņa datiem, un 2019. gada 23. septembrī tiks publicēta revidēta finanšu kontu datu laika rinda, sākot ar 2004. gada 1. ceturkšņa datiem.