Publicēts: 26.03.2021. Aktualizēts: 29.03.2021.

Astoņas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu centrālās bankas vienojušās deleģēt Lietuvas Bankas valdes priekšsēdētāju Vitu Vasiļausku (Vitas Vasiliauskas) reģiona pārstāvībai Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) valdē. Uzņemoties SVF izpilddirektora pienākumus, V.Vasiļausks kļūs par pirmo Baltijas valstu izpilddirektoru SVF valdē.

Savstarpējā vienošanās paredz, ka Ziemeļvalstis un Baltijas valstis rindas secībā nominē kandidātu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas izpilddirektora amatam rotācijas kārtībā.

Pašreizēja vienošanās paredz arī to, ka trim Baltijas valstīm – Lietuvai, Latvijai un Igaunijai – ir tiesības nominēt vienu kopīgi izvēlētu pārstāvi trīs gadu periodam, kas sākas 2023. gada janvārī. Izvērtējot profesionālo pieredzi, starptautiskās sadarbības un vadības prasmes, kā arī ņemot vērā starptautiskas vadības personāla atlases firmas novērtējumu, V.Vasiļausks tika vienbalsīgi izvēlēts no pieciem kandidātiem, kas pretendēja uz šo amatu. Nomināciju apstiprināja pārējās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas valstis, kuras SVF pārstāv to centrālās bankas.

Stājoties amatā, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupas izpilddirektors kļūst par astoņu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu pārstāvi SVF valdē. Direktora misija un atbildība ir nodrošināt valstu grupas interešu un saskaņoto pozīciju pienācīgu pārstāvēšanu SVF lēmumu pieņemšanas procesā. Ziemeļvalstu un Baltijas valstu grupā ietilpst Zviedrija, Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, Igaunija, Latvija un Lietuva.

Izpilddirektors tiek iecelts amatā uz trim gadiem. V.Vasiļausks uzņemsies SVF izpilddirektora pienākumus 2023. gada janvārī, kad beigsies Somijas pārstāvja Mika Poso (Mika Pösö) pilnvaru termiņš.

Vadot Lietuvas Banku, V.Vasiļausks kopš 2011. gada ir bijis arī Lietuvas pilnvarnieks SVF. Viņš kļuva par Lietuvas Bankas valdes priekšsēdētāju 2011. gada 16. aprīlī. V.Vasiļauska otrais pilnvaru termiņš Lietuvas Bankā beigsies 2021. gada 7. aprīlī.