Publicēts: 07.03.2017.

Latvijas Bankas izsludinātajā inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina konkursā 1. vieta piešķirta industriālā dizainera Artūra Analta darbam "Medus". Latvijas Banka konsultēsies ar konkursa uzvarētāju un kaltuvēm, kā šo ideju, izmantojot autora iecerētos materiālus, īstenot monētā.

Medus 641

Atklātajā konkursā kopumā tika iesniegti 42 darbi (informācija par darbiem – Latvijas Bankas SlideShare profilā izvietotajā prezentācijā), ko vērtēja Latvijas Bankas monētu dizaina komisija. Artūra Analta darbi (ar devīzi "Valters Caps" un "Daugava") bija starp godalgotajiem arī iepriekšējā, 2015. gadā rīkotajā inovatīvas monētas dizaina konkursā (šajā konkursā 1. vietu ieņēmušais arhitekta Mārča Kalniņa darbs "Z134M" 2016. gada nogalē pārdzima monētā "Zeme").

Šogad konkursā 2. vieta piešķirta Mārča Kalniņa darbam "H2OABC", bet 3. vieta – mākslinieka Artūra Šēnfelda darbam "Zelta vērtības".

Konkursa uzvarētājiem tiks piešķirtas prēmijas. 1. vietas ieguvējam paredzēta 2 500 eiro prēmija, savukārt 2. un 3. vietas ieguvējam – attiecīgi 1 500 eiro un 1 000 eiro prēmija. Veicināšanas prēmijas netika piešķirtas.

Konkurss tika izsludināts 2017. gada janvārī, un tajā tika meklētas idejas sižeta, dizaina un/vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvai monētai. To paredzēts izlaist jau decembrī.

Konkursi par satura, dizaina vai tehniskā izpildījuma ziņā inovatīvām monētām rīkoti arī iepriekš: piemēram, šāda konkursa rezultātā tika izveidota starptautisku atzinību guvusī "Millennium" programmas monēta "Poga" un pēdējā lata kolekcijas monēta, ko radīja mākslinieks Paulis Liepa, – monēta "365". 2015. gadā rīkotajā inovatīvas eiro kolekcijas monētas dizaina konkursā par labāko tika atzīts Mārča Kalniņa darbs "Z134M", kas 2016. gada nogalē pārdzima no sudraba un perlukora veidotā monētā "Zeme".

Vairāk nekā 20 gadu ar kolekcijas monētu (iepriekš tās saucām par jubilejas un piemiņas monētām) starpniecību Latvijas Banka veido stāstu par Latviju, tās vēsturiskajām, kultūras un emocionālajām vērtībām nacionālā un starptautiskā kontekstā, radot monētas ar īpaši radošu māksliniecisko, tehnisko vai tematisko risinājumu.