en

2012. gada 16. martā

Papildus pozitīvajam neatkarīgu revidentu ziņojumam par Latvijas Bankas 2011. gada finanšu pārskatiem Valsts kontrole saskaņā ar "Valsts kontroles likumu" sagatavojusi ziņojumu par Latvijas Bankas 2011. gada saimnieciskās darbības un finanšu pārskatu revīziju.

Valsts kontrole tās revidētajās finanšu pārskatu daļās nav atklājusi neatbilstības un revīzijas rezultātā nav sniegusi ieteikumus Latvijas Bankai.

+ Atlasīt gadu
Gads: