Publicēts: 05.10.1998. Aktualizēts: 14.01.2011.

Rīgā 1998. gada 5. oktobrī

Laika posmā no 1997. gada 1. oktobra līdz 1998. gada 1. oktobrim apgrozībā esošās skaidrās naudas apjoms pieaudzis par 14% un šī gada 1. oktobrī veido 373.9 miljonus latu.

353.4 miljoni latu jeb 95% kopējā naudas apjomā ir papīra naudas zīmes, pārējo daudzumu veido monētas. No visu papīra naudas zīmju kopsummas Ls 5 naudas zīmes veido 13%, Ls 10 - 25%, Ls 20 - 30%, Ls 50 - 18%, Ls 100 - 13%, Ls 500 – 1%. No monētu kopsummas Ls 2 veido 28%, Ls 1 - 30%, Ls 0.50 - 17%, Ls 0.20 - 8%, citas monētas - 2-5% katrs nomināls.

Pēc skaita visvairāk apgrozībā joprojām ir neliela nomināla banknotes: Ls 5 - 9 miljoni banknošu, Ls 10 - 9 miljoni, Ls 20 - 5 miljoni, Ls 50 - 1 miljons, Ls 100 - 464 tūkstoši, Ls 500 – 7 tūkstoši. Tas pats attiecas uz monētām: viena un divu santīmu monētas pēc skaita apgrozībā ir 50 un 28 miljoni, bet 50 santīmu monētas - 7 miljoni.

Palielinoties kopējam naudas daudzumam apgrozībā, lielāka nomināla naudas zīmju daudzums palielinās salīdzinoši ātrāk. Līdz ar to mainās apgrozībā esošo naudas zīmju nominālu struktūra. Kā redzams no 1. tabulas, Ls 5 naudas zīmju daudzums gada laikā pat sarucis par 12% un Ls 10 - par 5%. Pārējo banknošu apjoms pieaudzis: Ls 20 - par 21%, Ls 50 - par 38%, Ls 100 - par 55%. Šādas izmaiņas izraisa pieprasījuma maiņa. 

 

1. tabula. Papīra naudas zīmes apgrozībā

1997. g. 1. oktobrī

1998. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ls 5

53 184.6

17%

46 886.9

13%

-12%

Ls 10

92 933.8

30%

88 830.7

25%

-5%

Ls 20

87 904.9

28%

106 043.2

30%

+21%

Ls 50

44 573.2

15%

61 728.9

18%

+38%

Ls 100

30 008.1

10%

46 380.3

13%

+55%

Ls 500

3 511.5

1%

Kopā
banknotes

308 604.6

100%

353 381.5

100 %

+14%

 

2. tabula. Monētas apgrozībā

 

1997. g. 1. oktobrī

1998. g. 1. oktobrī

Summas
relatīvās
izmaiņas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

Summa
(tūkst. Ls)

Procentos no
kopsummas

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

Ls 2

5 277.6

28%

5 727.9

28%

+8%

Ls 1

5 865.4

30%

6 252.2

30%

+7%

50 santīmi

3 303.5

17%

3 487.4

17%

+6%

20 santīmi

1 522.9

8%

1 690.8

8%

+11%

10 santīmi

977.8

5%

1 102.2

5%

+13%

5 santīmi

692.6

4%

753.5

4%

+9%

2 santīmi

468.4

3%

565.4

3%

+21%

1 santīms

429.1

2%

503.7

2%

+17%

Jub. mon.

533.5

3%

520.2

3%

-3%

Kopā monētas

19 070.8

100%

20 603.3

100 %

+8%